Innerstudie
Lindeboomlaan 30
6874 BR Wolfheze
06-47400260

www.innerstudie.nl
info@innerstudie.nl

Doelstelling
Het doel van Innerstudie is om kwalitatief hoogstaande bijscholing aan te bieden aan natuurgeneeskundig therapeuten voor een zeer acceptabel tarief.

Docenten
Innerstudie werkt met docenten die met hart- en ziel hun vak onderwijzen. Innerstudie huurt alleen docenten in die zij persoonlijk kent. De docenten die ingehuurd worden zijn professionals op het vakgebied waar ze over onderwijzen. Dit als waarborg voor de gewenste leskwaliteit.

Voor inschrijving
De inschrijving voor een lesdag van Innerstudie geschiedt door het invullen van het aanmeldformulier op de website. Cliënten die al eerder een bijscholingsdag gevolgd hebben bij Innerstudie mogen zich ook inschrijven door het sturen van een mail naar info@innerstudie. De inschrijving dient ten alle tijden schriftelijk (digitaal) te gebeuren.

Factuur
Na ontvangst van de inschrijving ontvangt de cliënt een factuur. De factuur moet binnen de aangegeven termijn betaald worden en ten alle tijden 24 uur voor aanvang van de lesdag. De factuur kan enkel per bankoverschrijving voldaan worden.

Bedenkrecht
Cliënt heeft na inschrijving 14 dagen wettelijk bedenkrecht en kan de inschrijving binnen deze termijn kosteloos annuleren. Deze annulering dient schriftelijk plaats te vinden. Schrijft de cliënt zich in voor een lesdag die start binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen, dan ziet de inschrijver af het recht op wettelijke bedenkrecht.

Annulering binnen 24 uur door cliënt
Innerstudie streeft er naar alles in redelijkheid en billijkheid op te lossen en verwacht dit ook van haar cliënten. Wanneer de lesdag op zaterdag om 09.30 uur begint, wordt annulering binnen 24 uur gerekend vanaf vrijdag 09:30 uur. Wanneer een cliënt binnen 24 uur annuleert, wordt het lesgeld niet gerestitueerd. Ook niet wanneer er sprake is van een noodgeval. Bij het overlijden van een direct familielid of het optreden van acute ziekte zoals bijvoorbeeld een botbreuk, krijgt de cliënt een andere cursusdag aangeboden.

Annulering binnen 5 werkdagen door cliënt
Innerstudie streeft er naar alles in redelijkheid en billijkheid op te lossen en verwacht dit ook van haar cliënten. Wanneer de lesdag op zaterdag om 09.30 uur begint en de cliënt annuleert tussen de voorafgaande maandag 09:30 uur en de voorafgaande vrijdag 09:30 uur, betaald Innerstudie 50% van het betaalde lesgeld terug.

Annulering van cliënt – vanaf aanmelddatum tot uiterlijk een week van te voren
Wanneer een cliënt besluit een lesdag te annuleren en de cliënt heeft nog geen factuur ontvangen of deze is nog niet betaald, dan heeft de cliënt verder geen financiële verplichtingen richting Innerstudie. Wanneer de cliënt al een factuur heeft ontvangen en deze betaald heeft, dan krijgt cliënt 80% van het betaalde bedrag terug. 20% van de factuur telt als administratiekosten.

Annulering door Innerstudie
Wanneer Innerstudie door omstandigheden een lesdag moet annuleren, krijgen cliënten een andere lesdag aangeboden. Wanneer een cliënt daar niet mee in stemt, krijgt de cliënt het volledig betaalde bedrag terug. Innerstudie kan een lesdag annuleren wanneer er onverhoopt onvoldoende deelnemers zijn of wanneer een docent ziek is.

Copyright
Het copyright van het lesmateriaal ligt geheel bij de desbetreffende docent. Het lesmateriaal mag alleen gebruikt en verspreid worden na schriftelijke en nadrukkelijke toestemming van de docent.

Feedbackformulier
Innerstudie streeft naar het organiseren van lesdagen van hoge kwaliteit. Feedback van cliënten is daarbij van groot belang. Alleen wanneer Innerstudie weet wat haar cliënten belangrijk vinden, kan Innerstudie de benodigde aanpassingen doen. Na iedere lesdag ontvangt cliënt een feedbackformulier. Innerstudie vraagt cliënten het feedbackformulier zo goed en snel mogelijk in te vullen en te retourneren per email.

Certificaat
Wanneer cliënt minimaal 90% van de lesdag aanwezig is geweest, heeft de cliënt recht op een certificaat van deelname.  Dit certificaat is ondertekend door de desbetreffende docent en door Innerstudie.  Cliënt ontvangt dit certificaat aan het eind van de lesdag. Wanneer cliënt zijn certificaat kwijt raakt en een duplicaat wil ontvangen, rekent Innerstudie hiervoor 20 euro administratiekosten.

Contact met Innerstudie
Wanneer Innerstudie een email ontvangt, mag de zender van de email binnen 3 werkdagen een inhoudelijk antwoord op de vraag verwachten. Wanneer er een voicemail bericht wordt achtergelaten, mag eveneens binnen 3 werkdagen een reactie verwacht worden.

Klachtenregeling
Ondanks grote zorg van Innerstudie voor het organiseren van lesdagen, kan het onverhoopt voorkomen dat een cliënt ontevreden is. Innerstudie vraagt cliënt per email zijn klacht kenbaar te maken via info@innerstudie.nl. Innerstudie verplicht zich binnen 2 werkdagen contact op te nemen met de cliënt. Innerstudie zal nimmer gegevens over de klacht of de klager bekend maken aan derden. Alle klachten wordt geregistreerd en tenminste 2 jaar bewaard. Op alle overeenkomsten tussen Innerstudie en cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen went Innerstudie zich tot een neutrale tussenpersoon in de persoon van Jan ten Hove.